BURSA HOTEL

CONCEPT | BUILDING | OVERVIEW | PROJECT | TEAM

 
5ST---6.jpg
 

SCHEME

Fully functional, BURSA encompasses a non-commercial art gallery, a 4-storey hotel offering 33 modern rooms of various sizes, a ground floor restaurant Beliy Shum (can be translated as White Noise), and a top-level bar 1818 that opens onto the rooftop terrace.

***

Багатофункціональний готельний комплекс BURSA включає некомерційну картинну галерею, 4-поверховий готель з 33 сучасними номерами різного розміру, ресторан "Beliy Shum” на першому поверсі та бар "1818” на п’ятому поверсі з літньою терасою і краєвидом на Поділ.

 
1jpg.jpg
 

ABOUT

It is difficult to describe BURSA in one word. It is not just a hotel or a restaurant, not a bar or an art gallery. It is all of the above, a bespoke hotel complex fitted comfortably into a mix of centuries-old buildings in historical and cultural center of Kyiv – Podil.

***

Дуже важко описати BURSA одним словом. Це не просто готель або ресторан, не тільки бар або картинна галерея - це все вищесказане. Унікальний готельний комплекс, що гармонійно поєднується з історичними будинками в культурному центрі Києва - Подолі.

 
Поділ_Київ_1888.jpg


When the architectural team met BURSA’s founder for the first time, it was an instant ‘click’, followed by months of planning, designing and building.  The shared vision - to create a conceptual space with its own philosophy – has materialized in a unique place with distinctive design and multiple functionalities.

***

Перша зустріч команди майстерні з засновником BURSA була миттєвим "кліком", за яким слідували багато місяців планування, розробки та будівництва. Спільне бачення - створення концептуального простору з власною філософією - матеріалізувалося в унікальне місце з винятковим дизайном та різноманітними функціями.

 
 
 
 

BUILDING

Two buildings – a hundred and a two hundred years old - were completely refurbished and, together with a newly erected modern block, integrated into a single complex, thus creating a visual connection between architectural styles and setting a tone for what might be inside.

***
Дві будівлі, віком сто та двісті років, були повністю відремонтовані, а разом з новозбудованим сучасним блоком, їх поєднали в єдиний комплекс. Таким чином, візуальний зв'язок між архітектурними стилями налаштуває тон на те, що очікує вас всередині.

 
 
 
 
 

OVERVIEW 

LOBBY | LIBRARY | ROOMS | BELIY SHUM | 1818

 

 
IMG_1908 2 copy.jpg
 

LOBBY

 
5ST---1.jpg
h8.jpg
 

The common thread running through the entire space is a distinctive influence of Bauhaus style, best known for promoting functionality in architecture and design through simplified geometrical forms and minimal use of embellishments. 

***
Спільна вісь, що проходить через весь простір - елементи стилю Bauhaus, що найбільш відомий за популяризацію функціональності в архітектурі та дизайні шляхом спрощених геометричних форм та мінімального використання елементів декору.

 
 

LIBRARY

BURSA’s oldest building has become a historically significant architectural monument for more than one reason. It has definitely seen a lot at its respectful age of 200. It was a place where famous Kyiv city architect Andrey Melenskiy lived and worked at the turn of 18th century. For many years it also housed students of one of the oldest Ukrainian academies.

***

Найстаріша будівля, що входить до складу готельного комплексу BURSA, стала історико-архітектурною пам'яткою за більш ніж однієї причини. Безперечено за свої поважні 200 років, будівля багато чого бачила. В цьому будиноку жив і працював відомий київський архітектор Андрій Меленський на рубежі 18 століття. Крім того, протягом багатьох років в цьому домі проживали студенти однієї з найдавніших українських академій.


5ST---20 2.jpg


Historic significance of BURSA’s building required careful consideration of any work associated with restoration, repair or future use of the building. Conceptual approach undertaken by architects was that of an ‘adaptive reuse’, allowing the building to preserve its historic integrity and aesthetics while providing for the needs of modern occupants.

***
Історичне значення будівлі BURSA вимагало обережного проведення будь-яких робіт, пов'язаних з відновленням, ремонтом або майбутньою експлуатацією будівлі. Архітектори проекту дотримувалися певного концептуального підходу, який полягав у "адаптивному використанні" будівлі. Завдяки цьому, вдалося зберегти історичну цілісність та естетику бідувлі, одночасно забезпечуючи потреби сучасних мешканців.

 
 
l9.jpg
 

 ROOOOMS

and rooms

Untitled-1.jpg
 
IMG_8811-HDR_1.jpg


SUPER DOUBLE | LOFT | ANDREY ROOM | BACKYARD STUDIO | SMALL | GARDEN VIEW

r41.jpg
r65 copy.jpg

EASY ROOM

FRONT ROOM

r31.jpg

YOUR ROOM

 
 
 

 BELIY SHUM

7 AM - 11 PM

 
DSC_0065_11.jpg
cf5.jpg
cf23.jpg
cf17.jpg


It is noteworthy that most of the Beliy Shum furniture was bought at flea markets in Norway. The interior design team surfed the gigabytes of sites, browsed the warehouses and forums of the European flea markets. In the end, they found what they were looking for. Restored, repainted and got a unique product with history.

***

Важливо зазначити, що велика частина меблів ресторану Beliy Shum була закуплена на блошиних ринках Норвегії. Команда дизайнерів, яка працювала над проектом, перелистували низку сайтів, відвідували чимало меблевих складів та форумів європейських барахолок. У підсумку: знайшли те, що шукали. Реставрували, перефарбували та отримали унікальний продукт з історією.

 
 

The architects also decided to follow an interesting initiative of New York artists who turned a law requirement for every establishment where food is served, regardless of size or design, into the art project - first aid choking victim poster. Famous Ukrainian illustrator Sergey Maidukov became an artist of “choking victim” poster for Beliy Shum city restaurant.

***

Також, архітектори вирішили стати послідовниками цікавої ініціативи художників з Нью-Йорка: вони перетворили вимогу до розміщення інструкцій першої допомоги людині яка вдавилася стравою, в будь-яких закладах де подають їжу, незважаючи на розмір чи дизайн, в арт-об’єкт під назвою “choking victim”.  В міському кафе Beliy Shum художником цього постеру став відомий український іллюстратор Сергій Майдуков.

 
43932302534_2bb156b0be_b.jpg
 
d106.jpg
 

ROOFTOP BAR

Bar 1818 occupies a small space on the fifth floor of BURSA hotel complex offering seats for 30 visitors. The main feature of the establishment is the two vast terraces with a magnificent view of the sunset and the roofs of Podil.

***

Бар “1818” розташований на п'ятому поверсі готельного комплексу BURSA в невеликому приміщенні, розрахованому на 30 посадочних місць. Головна особливість цього закладу - дві тераси з яких відкривається панорамний Поділ та захід сонця.

 
rb17.jpg

 

PROJECT

 
shkafy-gif3.gif
 


The design of the project took about six months and the same term was needed for the coordination of the construction process. The team of architects has issued more than 1000 sheets of design documentation, technical specifications and furniture selection sheets

*** 

Розробка самого проекту зайняла близько шести місяців і стільки ж часу знадобилося для координації будівельного процесу. Команда архітекторів видала більше 1000 листів проектної документації, технічних завдань та підбірок елементів інтер’єру.

 
1000tz.jpg

LAYOUT

 

Here are some examples of drawings.

***

Ось кілька прикладів креслень.

1 (2).jpg
2 (1).jpg
3 (1).jpg

Most of the elements were individually designed specifically for this project.

***

Більшість елементів були індивідуально розроблені виключно для цього проекту.

 

TEAM

 

SO, HELLO AGAЙN

 

 

0009_###.jpg